• Imprimeix

Fons patrimonial

Quin és l'origen d'aquest fons?

El fons antic de la Biblioteca neix a partir de les desamortitzacions de Mendizábal (1835). Fou un procés en el qual l’Estat expropià els béns de l’Església i els posà a subhasta pública.

Amb els llibres de les biblioteques conventuals, també expropiades, es crearen les primeres Biblioteques Públiques Provincials. A Girona, l’any 1848, els prop de 4500 llibres que es recolliren esdevingueren els fons fundacionals de l’actual Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola.

 

Què és el fons patrimonial?

El fons bibliogràfic patrimonial és un terme d’abast general que contempla aquella producció bibliogràfica d’un territori, sobre la qual, l’Administració té el deure de conservar i resguardar.

En el cas de la Biblioteca Carles Rahola, el fons patrimonial és una col·lecció que s’ha anat incrementant al llarg dels anys, i que actualment tant la formen llibres antics com moderns.

Les col·leccions antigues tenen unes normatives d’accés i de consulta més restrictives que la resta del fons. Això és així pel tipus de document que són, ja que tenen un gran valor històric i majoritàriament són exemplars únics.

 

Quines col·leccions formen part del fons patrimonial?

El conjunt patrimonial està format per:

  • La col·lecció pròpiament antiga, que són els documents amb més de 100 anys d’antiguitat
  • Les publicacions impreses anteriors a 1957 (abans de l’entrada en vigor de la Llei de dipòsit legal)
  • Les col·leccions especials, de valor per la seva singularitat i importància bibliogràfica i/o documental (per exemple, edicions facsímil, donatius personals, documents únics o rars, etc.)

 

Bibliografia. Es parla del  fons patrimonial de la biblioteca

 

Actualment el fons patrimonial de la Biblioteca Carles Rahola es troba descrit al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (CCPB) i al catàleg de biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya (ARGUS). Per a una cerca completa, cal consultar també els catàlegs manuals (actualment en fase d’automatització).

  • CCPB: Conté els fons anteriors a 1900
  • ARGUS: Conté les noves adquisicions patrimonials i els documents a partir de 1900

Una de les prioritats de la biblioteca és la digitalització de les col·leccions antigues i patrimonials. L’objectiu és facilitar-ne l’accés i alhora vetllar per la seva preservació. Posant a disposició dels usuaris les còpies digitals evitem les consultes directes dels documents i n’afavorim la seva conservació.

Teniu accessibles els fons digitalitzats a la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (BVPB), a la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (BVPH) i al dipòsit digital del Departament de Cultura (CALAIX).

 

Les digitalitzacions de la biblioteca s’han dut a terme en diferents projectes (2002, 2008 i 2012). A continuació us facilitem els documents on es llisten els títols digitalitzats:

Amb l'objectiu de preservar el fons documental i alhora oferir un bon servei a l'usuari, la consulta i la reproducció del fons antic i patrimonial té unes condicions especials. La reproducció del fons de reserva es farà mitjançant aquest formulari

Normativa de consulta a sala i reproducció


Podeu enviar les vostres consultes a la nostra adreça de correu electrònic patrimoni.bpg@gencat.cat

Les consultes de patrimoni s'atendran, amb prèvia sol·licitud, en l'horari següent:

  • Els dimarts de 10 a 14 h
  • Els dijous de 10 a 14 h
  • Per tal de poder fer consultes durant unes hores diferents a les proposades, podeu fer un correu electrònic a patrimoni.bpg@gencat.cat

 

 

[aquest apartat està pendent d'editar-se]

La secció de Patrimoni de la Biblioteca Pública de Girona publica periòdicament a facebook breus escrits que es nodreixen de la rica i diversa documentació conservada al seu dipòsit. Ara, en aquest web, els agruparem sota un epígraf que ens suggereix que una part de l’obra humana, per minsa que sigui, reposa ben resguardada en aquesta biblioteca.

Tot arxiu o biblioteca fa ús de les mòmies, és a dir, dels testimonis que assenyalen i justifiquen l’absència d’un document dels seus dipòsits i, alhora, en facilita la reposició.

Quan trobem un text, anunci, imatge o gravat del nostre grat ens plau publicar-lo i acompanyar-lo d’algun comentari de caire descriptiu o divulgatiu, a voltes amb un punt d’investigació a voltes sorneguer, i amb un llenguatge pigallat de localismes. I mentre fem això la mòmia ens espera.

 

Consulta aquesta pàgina

La Perla és una iniciativa de la biblioteca on es mostra el fons antic i característic de la col·lecció mitjançant una vitrina situada a la planta baixa.

El seu objectiu principal és difondre, de manera sintètica i lleugera, el fons que custodia la biblioteca.

Té una periodicitat de dos mesos i es relaciona amb alguns esdeveniments de la biblioteca, les efemèrides... qualsevol excusa és vàlida per ensenyar el fons patrimonial. 

Consulta aquesta pàgina

Data d'actualització:  12.07.2018